font size

Tq

Tender & Quotation

 No Title  Published Date  Closing Date  View
1 PROJEK MENAIKTARAF DAN PENGUBAHSUAIAN STADIUM NEGARA HASSANAL BOLKIAH - PEMBEKALAN DAN PEMASANGAN SISTEM VIDEO BOARD 15 NOVEMBER 2017 & 22 NOVEMBER 2017 28 NOVEMBER 2017  JKR/DME/33/BPB/2017
2 SISTEM MITIGASI BANJIR BAGI HELIPORT PENERBANGAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA, ISTANA DARUL HANA 11 OKTOBER 2017 & 18 OKTOBER 2017 05 DISEMBER 2017  JKR/DDS001/2017-(CDE).T.II
3 PENGANGKUTAN ALAT-ALAT PERABOT DAN MENYUSUN KE TEMPAT YANG KHAS BAGI RUMAH PANGSA/BAREK DAN BANGLO KERAJAAN BAGI KAWASAN BRUNEI/MUARA, TUTONG DAN TEMBURONG BAGI TEMPOH 18 BULAN 22 NOVEMBER 2017 & 29 NOVEMBER 2017 19 DISEMBER 2017  JKR/DBSBM003/2017
4 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP UNTUK KAWASAN-KAWASAN UTAMA TERMASUK PUSING KELILING DI TUTONG BAGI TEMPOH (2) TAHUN 22, 25 & 29 NOVEMBER 2017 19 DISEMBER 2017  JASTRE/TUT/T025/2017
5 KERJA-KERJA PEMELIHARAAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP PEKAN BANGAR DAN KAWASAN BERDEKATAAN, DAERAH TEMBURONG, BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN. 22, 25 & 29 NOVEMBER 2017 19 DISEMBER 2017  JASTRE/TEM/T026/2017
 THE MAINTENANCE AND TECHNOLOGY REFRESH OF THE SURVEY SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE (SSDI)  08 NOVEMBER 2017, 11 NOVEMBER 2017 & 13 NOVEMBER 2017  26 DISEMBER 2017  JUA/01/2017
7

PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN - KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BANGUNAN BUBUNGAN DUA BELAS @ REPLACEMENT OF DEFECTIVE BELIAN ROOFING

22 NOVEMBER 2017 & 29 NOVEMBER 2017 26 DISEMBER 2017  JKR/DTS/22/CQS/2017-T/II
projectbrand
Share