Sign In
Web Creator

Ministry of Culture, Youth and Sports  
Title
Tender Feeds (B$)
  
Closing Date
  
Edit
1

​29/MEI/2018/BKBN/1.41/18


KONTRAK BAGI PERKHIDMATAN PENYEDIAAN, PEMBEKALAN DAN PENYAJIAN MAKAN/MINUM BAGI PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA (PKBN), PENGAMBILAN KE-8

$100.00

TUESDAY

31 JULY 2018

NOT LATER THAN 02:00PM

29/MEI/2018/BKBN/1.41/18 
2

​46/JUN/2018/KKBS/PJK/1/32.01


SUPPLY, INSTALL AND WIRING FIRE ALARM (F/A) SYSTEMS FOR INDOOR STADIUM, MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AND SPORTS

$​10.00

​THURSDAY

26 JULY 2018

NOT LATER THAN 02:00PM

46/JUN/2018/KKBS/PJK/1/32.01 
3

14/JULAI/2018/BKBN/1.40/18


PEMBEKALAN, PERKHIDMATAN MENJAHIT SERTA PENGHANTARAN BAJU CARA MELAYU BAGI PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA (PKBN) BAGI PENGAMBILAN KE-8, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

$10.00

​THURSDAY

02 AUGUST 2018

NOT LATER THAN 02:00PM

14/JULAI/2018/BKBN/1.40/18 
4

​17/JULAI/2018/BKBN/1.40/18


MEREKABENTUK, MEMBEKAL DAN PENGHANTARAN 'DUFFLE BAG' BAGI PENGGUNAAN PARA PELATIH SEMASA LATIHAN PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA (PKBN), KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

$10.00

​THURSDAY

02 AUGUST 2018

NOT LATER THAN 02:00PM

17/JULAI/2018/BKBN/1.40/18 
5

​19/JULAI/2018/BKBN/1.40/18


PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN PELBAGAI KASUT BAGI PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA (PKBN) PENGAMBILAN KE-8, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

$10.00

​THURSDAY

02 AUGUST 2018

NOT LATER THAN 02:00PM

19/JULAI/2018/BKBN/1.40/18 
6

16/JULAI/2018/BKBN/1.40/18


PEMBEKALAN, PERKHIDMATAN MENJAHIT SERTA PENGHANTARAN BAJU KURONG BAGI PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA (PKBN) BAGI PENGAMBILAN KE-8, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

$10.00

​THURSDAY

09 AUGUST 2018

NOT LATER THAN 02:00PM

16/JULAI/2018/BKBN/1.40/18 
7

​18/JULAI/2018/BKBN/1.40/18


PERKHIDMATAN MENJAHIT SERTA PENGHANTARAN PAKAIAN BAJU SERAGAM (BAJU CELORENG) BAGI PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA (PKBN) BAGI PENGAMBILAN KE-8, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

$10.00

​THURSDAY

09 AUGUST 2018

NOT LATER THAN 02:00PM

18/JULAI/2018/BKBBN/1.40/18 
8

​MEI/2018/KKBS/PJK/1/32.01


SUPPLY, DELIVER AND INSTALL FIRE EXTINGUISHER TO SMRC STADIUM NEGARA HASSANAL BOLKIAH

$10.00

​THURSDAY

09 AUGUST 2018

NOT LATER THAN 02:00PM

45/MEI/2018/KKBS/PJK/1/32.01 
9

KKBS/OBBD/F-004(02-2018)


MEMBEKAL PERALATAN/PEKAKAS KEGIATAN AIR BAGI MENGENDALIKAN KEGIATAN/AKTIVITI DI OUTWARD BOUND BRUNEI DARUSSALAM (OBBD) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

$10.00

THURSDAY

09 AUGUST 2018

NOT LATER THAN 02:00PM

KKBS/OBBD/F-004(02-2018) 
10

​KKBS/OBBD/F-004(03-2018)


MEMBEKAL PERALATAN/PEKAKAS KEGIATAN DARAT BAGI MENGENDALIKAN KEGIATAN/AKTIVITI DI OUTWARD BOUND BRUNEI DARUSSALAM (OBBD) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

$10.00

​THURSDAY

09 AUGUST 2018

NOT LATER THAN 02:00PM

KKBS/OBBD/F-004(03-2018) 
11

​KKBS/OBBD/F-004(04-2018)


MEMBEKAL PERALATAN/PEKAKAS KESELAMATAN/PPE (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT) BAGI MENGENDALIKAN KEGIATAN/AKTIVITI DI OUTWARD BOUND BRUNEI DARUSSALAM (OBBD) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

$10.00

​THURSDAY

09 AUGUST 2018

NOT LATER THAN 02:00PM

KKBS/OBBD/F-004(04-2018)